Czerwiec, 2014

now browsing by month

 

Nie zapomnij o stronie technicznej pracy

W czasie pisania pracy magisterskiej duża część studentów koncentruje się w szczególności na tekście, nie zwracając uwagi na sprawy techniczne, a te jednak dla ludzi, którzy w późniejszym okresie pracę będą sprawdzały, mają wielkie znaczenie. Tym samym jak powinna zostać skonstruowana praca magisterska logistyka od swojej strony technicznej, by zebrać dobre oceny? Podstawowym krokiem powinno być zwrócenie uwagi na tytuł. Absolutnie tematy prac magisterskich logistyka nie mogą być zbyt obszerne i ogólnikowe. Powinniśmy dokładnie je sformułować, by zaprezentować samo meritum problemu. Bez wyjątku, wszystkie prace magisterskie logistyka muszą zostać również podzielone na rozdziały. Każdy rozdział to oddzielna tematyka. Również warto również niezwykle dokładnie tworzyć przypisy. Oczywiście ich forma zależy od tego, jaki sposób formułowania przypisów przyjęła uczelnia bądź promotor, lecz jest to rzeczywiście istotny element każdej pracy dyplomowej, niezależnie od kierunku. Co więcej studenci logistyki muszą mieć na uwadze ścisłe trzymanie się wytycznych swojego promotora odnośnie technicznych sprawy w tworzeniu pracy.