Kwiecień, 2015

now browsing by month

 

Aspekty poruszane w pracach magisterskich

Część żaków rozpoczynających piąty rok studiów staje przed obowiązkiem napisania pracy magisterskiej. Rzecz jasna napisanie oraz obronienie takiej pracy jest warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu magistra. Należy zaznaczyć, że zależnie od kierunku studiów prace mgr prezentują się zupełnie w inny sposób. W szczególności w pracach magisterskich na kierunkach ścisłych poruszane są zupełnie inne aspekty niż w pracach żaków kierunków humanistycznych. Tak więc również praca magisterska filologia polska to rezultat kilkumiesięcznej pracy żaka filologii polskiej. Student ten musi najpierw zdecydować się na określony temat. Z kolei musimy pamiętać, że tematy prac drugiego stopnia filologia polska są bardzo różne i niezwykle rzadko się powtarzają. Przede wszystkim wynika to z wyjątkowo rozległego materiału, jaki obejmuje ten kierunek. Z reguły również na wybranie tematu duży wpływ mają zainteresowania samego żaka czy to, jakich porad udzieli promotor. Szczególnie, że to promotor jest osobą w największej mierze odpowiedzialną za nadzorowanie postępów w tworzeniu pracy naukowej.

Tematy prac magisterskich polonistyka

Wszak warto zadać sobie pytanie od czego zależy pomyślna obrona naszej pracy magisterskiej? Głównym jej elementem jest temat przewodni. A gdzie szukać natchnienia do jego znalezienia? Żeby nasza praca magisterska zagwarantowała nam powodzenie na jej obronie, warto skoncentrować się na jej temacie. Przy czym jego wybór to niezwykle istotna rzecz. Przede wszystkim musi on być rzecz jasna wyjątkowy. Niewątpliwie taka zasada zwiększa nasze szanse na zainteresowanie komisji. Co więcej można tak zabłysnąć pomysłowością. Wszak członkowie komisji lubią, kiedy żacy wykazują własną inicjatywę twórczą oraz piszą pomysłowe prace magisterskie. A po drugie tematy prac powinny być jak najbardziej zwięzłe. A zatem im krócej, tym liczniejsza szansa na to, że pisząc pracę nie zgubimy wątku przewodniego. Oprócz tego zasada trzecia to znaczy owe tematy muszą być chociaż nieco powiązane z naszymi zainteresowaniami. Z tej przyczyny dużo prościej będzie się nam je pisało. Ponadto łatwiej też wyłowimy materiały źródłowe, na których zamierzamy się wspierać pisząc naszą pracę. Oczywiście o wiele prościej będzie nam także przygotować się do egzaminu dyplomowego. Generalnie właściwe tematy prac II stopnia to takie, które nie sprawiają trudności w ich opracowaniu, a jednocześnie są niepowtarzalne i interesujące oraz świadczą o naszym przejęciu.